Australia, a orixe do eucalipto

 

O eucalipto é unha árbore orixinaria de Tasmania, Australia e outras illas indo-malasias.

Existen preto de 700 especies de eucalipto, todas elas de gran valor ambiental, das cales unhas 37 teñen interese para a industria forestal e apenas 15 son utilizadas con fins comerciais.

A súa área de distribución natural restrínxese ao hemisferio sur, coa única excepción do Eucalyptus deglupta, que se estende ata a latitude 11º N en Mindanao. Neste sentido presenta unha curiosa simetría co piñeiro, que se distribúe de forma natural únicamente no hemisferio norte, coa única excepción do Pinus kesyii, que se prolonga ata a latitude 3º S, en Filipinas.

Mapa Eucalipto

Ambos os xéneros, eucalipto e piñeiro, inclúen ás especies forestais mais utilizadas en plantacións con industriais en todo o mundo pola súa gran amplitude ecolóxica e capacidade de adaptación.

 

A expansión do eucalipto

O eucalipto comezou a ser utilizado en plantacións fóra da súa área de distribución natural hai máis de 200 anos en Europa. Foron botánicos europeos os descriptores do xénero e das súas principais especies. O primeiro rexistro do eucalipto na Península Ibérica data de 1829 en Portugal.

En estados Unidos introduciuse a mediados do século XIX polo fluxo migratorio con Nova Zelandia e Australia, que á súa vez supuxo a introduccion do piñeiro en Australia.

A chegada do eucalipto a Sudáfrica e Brasil produciuse a finais do século XIX e comezos do XX. En Sudáfrica, provocado pola demanda de madeira para mineria e, en Brasil, para producir o carbón utilizado na industria do aceiro.

Noutros países e zonas do mundo o eucalipto foi introducido a partir dos colonialismos británico, francés, español, portugués e holandés, así como por iniciativas internacionais gobernamentais e non gobernamentais.

Expansión Eucalipto

O Eucalipto na actualidade

Actualmente o eucalipto está presente en máis de 90 países, a maioría en zonas tropicais e subtropicales, aínda que existen plantacións de gran produtividade en zonas tépedas de Nova Zelandia, Chile, Arxentina, Brasil, Uruguai, Sudáfrica, a Península Ibérica e Estados Unidos. A razón desta dispersión é o gran número de especies e, por tanto, de tolerancia a condicións ecolóxicas diferentes.

Hoxe en día o eucalipto esténdese sobre máis de 22 millóns de hectáreas en todo o mundo (ás que habería que engadir máis de 11 millóns de bosque nativo de eucalipto en Australia), o que representa o 12% das plantacións forestais mundiais. Con todo, estímase que non máis de 13 millóns de hectáreas destas plantacións teñen realmente produtividade de interese industrial

MASAS FORESTAIS NO MUNDO (EN MILLÓNS DE ha)
As plantacións forestais no mundo só representan o 4,5% da superficie forestal. O eucalipto supón un 0,53%.
Gráfica Masa Forestal
BOSQUES DE EUCALIPTO CON PRODUTIVIDADE
As plantacións de eucalipto con produtividade industrial representan o 59% dos bosques de eucalipto
Gráfica Masa Forestal
 
España

O Eucalipto en España:

O eucalipto, do mesmo xeito que outras moitas especies importadas, está perfectamente adaptado ao medio español natural. En España danse unhas condicións de clima e chan moi adecuadas para o desenvolvemento natural do eucalipto.
 

O eucalipto branco Eucalyptus globulus foi introducido polo norte de España no século XIX como cultivo ornamental. Pola súa espectacular adaptación ás circunstancias ambientais deste territorio pronto se converteu nun cultivo forestal de gran éxito e utilidade.

O eucalipto é, por tanto, unha especie alóctona, como o son o piñeiro de monterrey Pinus radiata, o salgueiro llorón Salyx babilonica ou a acacia negra Acacia melanoxylon e tantos outros cultivos agrícolas como pataca, remolacha, millo, trigo, xudías, chícharos, tomates ou pementos.

Exemplos de especies alóctonas introducidas en España

 
Eucalipto Blanco Eucalipto branco / Eucalyptus globulus
Acacia Negra Acacia negra/ Acacia melanoxylon
Sauce llorón Salgueiro llorón / Salix babylonicd
Pino de Monterrey Piñeiro de Monterrey / Pinus radiata
Picea Picea / Picea abies
Maíz Millo / Zea mays
Pimientos Pementos / Capsicum annuum L.
 
 
 

As plantas, por tanto, non son boas ou malas por ser orixinarias dun territorio ou outro. De feito, cando unha planta alóctona ou exótica adáptase ao seu novo medio e reprodúcese , dise que é subespontánea ou que se ha naturalizado.

Nin as especies exóticas nin as autóctonas per se, como plantas que son, producen deterioracións irreversibles do medio ambiente que necesitan para vivir; se o medio é inapropiado para a especie, esta non poderá sobrevivir e desaparecerá. Precisamente por iso o eucalipto branco non pode vivir en zonas altas ou en zonas frías.

As especies tenden a alcanzar un equilibrio co medio. Algunhas especies exóticas, se a súa introdución xestiónase de forma inapropiada, poden desprazar a outras especies ou alterar a dinámica dalgúns chans, pero non é o caso do eucalipto, ao contrario. No noso país é unha especie perfectamente adaptada á súa contorna ambiental, especialmente no norte e, por tanto, está naturalizada.

O eucalipto naceu en Australia, pero se puidese elixir escollese Galicia, cuxas condicións de clima e chan son especialmente idóneas para o seu desenvolvemento natural produtivo. O eucalipto desta rexión equivale á pataca galega en termos de calidade.

No sur da Península, grazas a un labor continuado de mellora xenética e silvícola, creáronse repoboacións forestais produtivas de eucalipto perfectamente adaptadas a unhas condicións menos favorables de clima e chan.

 

O Eucalipto,unha oportunidade de desenvolvemento sustentable

A falta de especies autóctonas de alta capacidade produtiva en España e a dificultade para que poidan prosperar en terreos forestais degradados ou inutilizados , son razóns suficientes para a introdución ordenada de especies forestais como o eucalipto , cuxas caracteristicas permítenlle vivir en condicións climaticas moi diversas.

Fronte á agricultura, as plantacións de eucalipto:

 • - Actúan como sumidoiros de carbono.
 • - Precisan menor consumo enerxético.
 • - Presentan taxas moi inferiores de erosión.
 • - Requiren menor intensidade de xestión.
 • - Ofrecen maior biodiversidade.
 • - Permiten maior multifuncionalidad.
 • - Melloran o balance no ciclo da auga.

Fronte a outras especies forestais,as plantacións de Eucalipto:

 • - Teñen maior produtividade forestal e,por tanto, requiren menos superficie para satisfacer a demanda de madeira.
 • - Algunhas especies son máis eficientes no uso da auga.
 • - Ofrecen maior capacidade de adaptación e rápido crecemento, o que multiplica o seu potencial ambiental, industrial e de xeración de emprego e riqueza.
 • - Presentan maior rendemento industrial para a produción de celulosa.
 • - Posúen unha ampla versatilidade industrial, destacando especialmente como fonte de enerxía renovable e matería curmá idónea para a fabricación de produtos de calidade superior como o papel, o mel ou os aceites esenciais.
 • - As súas características como árbore facilitan un maior desenvolvemento da biodiversidade.
 • - Reducen o risco de incendios.
SUPERFICIE FORESTAL EN ESPAÑA
A superficie arborizada representa o 68% da superficie forestal total en España.
Gráfica Masa Forestal
SUPERFICIE FORESTAL E PLANTACIÓNS EN ESPAÑA
As plantacións de eucalipto representan o 3% das plantacións forestais en España
Gráfica Forestal España Eucalipto