Rendibilidade do investimento

 
 

Análise rendibilidade investimento Eucalipto Glóbulus

CRECEMENTO 13,5 Toneladas/ha/Ano (Calidade estación media)
PREZO MADEIRA 28 Euros/Tonelada con cortiza (Tipoloxía parcela estándar)
 
 
tabla1
Arboles