Distancias de plantación en Galicia e Asturias

Distancias de plantación en Galicia y Asturias
 
 

ESTRADAS AUTONÓMICAS - COMÚN A TODAS AS ESPECIES

RESPECTO A DISTANCIA
Autoestradas e autovías 8 m (prohibido plantar))
100 m (plantación previa autorización)
Corredores 8 m (prohibido plantar)
50 m (plantación previa autorización)
Estradas rexionais e comarcais 3 m (prohibido plantar)
30 m (plantación previa autorización)
Estradas locais 3 m (prohibido plantar)
20 m (plantación previa autorización)

CROQUIS

Carreteras Autonómicas.
 

LIÑAS DE TENDIDO ELÉCTRICO - COMÚN A TODAS AS ESPECIES

RESPECTO A DISTANCIA
Moi alta tensión 5,5 metros
Alta tensión 220 kw 3,7 metros
Alta tensión 132-110 kw 2,80 metros
Alta tensión 110 - 50 kw 2,60 - 2 metros
Media e baixa tensión 2 metros

CROQUIS

Líneas tendido eléctrico.
 

OUTRAS DISTANCIAS DE PLANTACIÓN - COMÚN A TODAS AS ESPECIES PARA GALICIA E ASTURIAS

RESPECTO A DISTANCIA
Costa 6 metros medidos terra dentro desde o límite interior da ribeira do mar.
Augas 5 metros de anchura, medida esta desde o punto ata o cal chegan as augas en máxima crecida ordinaria (pódese plantar pero con autorización).
Estradas estatais, Autoestradas, autovías e vías rápidas 8 metros desde ,a aresta exterior de explanación (non se pode plantar) 100 metros desde a aresta exterior da explanación (pódese plantar pero con autorización).
Demais estradas estatais 3 metros desde a aresta exterior de explanación (non se pode plantar) 50 metros desde a aresta exterior de explanación (pódese plantar pero con autorización).
Ferrocarril 8 metros desde a aresta exterior de explanación (non se pode plantar) 70 metros desde a aresta exterior de explanación (pódese plantar pero con autorización).
Gasoductos Na franxa definida pola gabia onde van aloxadas as canalizacións de gas, incrementada nun total de 4 metros.

CROQUIS

Otras Distancias.
Otras Distancias.
Otras Distancias.
Otras Distancias.
Arboles Pie.